ZAPRASZAMY NA

DNI OTWARTE

DNI OTWARTE

W NOWEJ SIEDZIBIE SMAY

14 i 15 września 2022 r.
Dwa dni pełne wiedzy, praktycznych wskazówek i wymiany doświadczeń.

Image

Nowe wnętrza, nowa wiedza,
ta sama życzliwość i wsparcie

Image

Nowe wnętrza, nowa wiedza, ta sama życzliwość i wsparcie

Zapraszamy do Podłęża! (k. Krakowa)     →

Zapraszamy do Podłęża!
(k. Krakowa)

Kto skorzysta?

Dni otwarte organizujemy z myślą o osobach, które:

 • poszukują innowacji w systemach wentylacyjnych, pragną poszerzać wiedzę i poznawać nowe narzędzia,
 • chcą współtworzyć najnowsze projekty R&D w branży HVAC,
 • są ciekawe, jakie rozwiązania wentylacyjne zastosowaliśmy w swojej siedzibie – UWAGA – odkrywamy karty!

Co w programie?

 • Szkolenia merytoryczne poruszające wiele zagadnień z zakresu wentylacji bytowej i pożarowej,
 • prezentacje produktów i porady montażowe na żywo,
 • zwiedzanie nowej hali produkcyjnej,
 • indywidualne spotkania z pracownikami,
 • dyskusje i wymiana doświadczeń,
 • kawa, inne napoje i smaczny poczęstunek.

A także dodatkowe niespodzianki i atrakcje.

Z powodu braku miejsc rejestracja została zakończona.

Chcesz otrzymać informację o kolejnych szkoleniach, zapisz się na nasz newsletter.

 

ZOBACZ PROGRAM
DNI OTWARTYCH NOWEJ SIEDZIBY SMAY

Dzień pierwszy – 14 września 2022 r. (środa)

Wentylacja pożarowa bez tajemnic – przepisy, bezpieczeństwo, dobre praktyki

8.00 – 8.30

Rozpoczęcie rejestracji

8.30 – 10.00

Zwiedzanie hali produkcyjnej / Pokaz montażu, uruchomienia i serwisowania urządzeń ppoż.

Tomasz Sajdak i Przemysław Mastela 

10.00 – 10.45

Klapy przeciwpożarowe i wentylacji pożarowej

Hubert Boćko – Konstruktor, Dział Rozwoju Produktów

 •  jaki jest podstawowy podział klap odcinających, 
 • o klasyfikacji klap w zakresie odporności ogniowej, dokumentach i normach, o których należy pamiętać,
 • jakie są sposoby montażu klap SMAY – w przegrodzie budowlanej, na kanale, 
 • o pierwszej w Polsce certyfikowanej baterii klap do wentylacji oddymiającej – KWP, 
 • jak unikać błędów projektowych i praktyczne wskazówki, 
 • o zastosowaniu klap w instalacjach jedno- i wielostrefowych, 
 • o minimalnej odległości wynikającej z normy 1366-2, 
 • o szczelności klap p.poż.

10.50 – 11.35

Oddymianie klatek schodowych – system ZODIC

Łukasz Grzywa – Manager ds. Wentylacji Bytowej i Pożarowej, Dział Projektowy   

11.40 – 12.25

Systemy nadciśnieniowe – iSway, SRC

dr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Kierownik Działu Badań i Analiz CFD 
Wojciech Łochnicki, Projektant systemów zabezpieczania dróg ewakuacyjnych, Dział BDM

 • działanie systemu różnicowania ciśnienia, teoretycznie i praktycznie,
 • budowa systemu i zasada jego działania, 
 • pokaz działania systemu w jednej z klatek schodowych nowej siedziby Smay,
 • zabezpieczonej przez jednostkę iSWAY. 

12.25 – 12.45

Przerwa na kawę

12.45 – 13.30

Wykorzystanie analiz numerycznych przy projektowaniu systemów wentylacji

dr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Kierownik Działu Badań i Analiz CFD  
Joanna Halibart – Z-ca Kierownika Działu Badań i Analiz CFD

 

 • jaki jest cel analiz numerycznych,
 • jak analizy numeryczne mogą pomóc w projektowaniu - czyli praktyczne przykłady zastosowania symulacji numerycznych przy projektowaniu systemów wentylacji pożarowej,
 • analizy CFD dla urządzeń – optymalizacja.

13.35 – 14.20

Bezpieczeństwo pożarowe – oddymianie hal i dużych powierzchni

Michał Synowiecki - Manager ds. Kluczowych Klientów, Dział BDM 

 • jakie są cele i korzyści wynikające ze stosowania oddymiania w obiektach przemysłowych i magazynowych,
 • o podziale systemów oddymiania i zasadach ich działania,
 • o najczęściej stosowanych standardów projektowych,
 • jak wykorzystać analizy numerycznych CFD w obiektach, przykłady projektowe,
 • jakie są elementy składowe systemów oddymiania. 

14.20 – 15.15

Lunch

15.15 – 16.00

Zwiedzanie hali produkcyjnej / Pokaz montażu, uruchomienia i serwisowania urządzeń ppoż.

Tomasz Sajdak i Przemysław Mastela 

 

16.00

Networking

Dzień drugi – 15 września 2022 r. (czwartek)

Z wentylacją na co dzień – efektywna, energooszczędna i przyjazna dystrybucja powietrza

Image

8.00 – 8.30

Rozpoczęcie rejestracji

8.30 – 10.00

Zwiedzanie hali produkcyjnej / Pokaz montażu, uruchomienia i serwisowania urządzeń ppoż.

Tomasz Sajdak i Przemysław Mastela 

10.00 – 11.45

Przepustnice powietrza

Mateusz Maślanka – Manager Produktu, Dział Rozwoju Produktów 

 • jaki wyróżniamy podział przepustnic powietrza, 
 • jakie są rodzaje przepustnic - podobieństwa i różnice oraz jak odpowiednio dobrać przepustnice do instalacji, 
 • od czego zależy i jak ważna jest szczelność przepustnic powietrza.

10.50 – 11.35

Regulatory przepływu i ciśnienia – VAV i CAV

Szymon Płonczyński - Specjalista ds. systemów CAV i VAV

 • jaki jest podstawowy podział regulatorów, 
 • jak działają regulatory SMAY, 
 • o automatyce stosowanej w różnych typach regulatorów, 
 • jak unikać błędów projektowych, praktyczne wskazówki i porady, 
 • o zasadach działania modułu pomiaru przepływu. 

11.40 – 12.25

System wentylacji iFLOW – przyszłość to DCV system 

Zbigniew Kowalski - Inżynier Automatyk, Dział Rozwoju Produktów

 • jakie są rodzaje systemów wentylacji i w jaki sposób ich wybór wpływa na poziom komfortu użytkowników, koszty inwestycyjne i energooszczędność,
 • jak zwiększyć oszczędności związane z eksploatacją, dzięki optymalizacji pracy układu wentylacyjnego budynku m.in. poprzez monitoring stopnia wykorzystania pomieszczeń co umożliwia obniżania wydajności wentylacji w pomieszczeniach niezajętych, 
 • z czego powinien się składać system wentylacji na żądanie i na jakie funkcje powinniśmy zwrócić uwagę,
 • co to jest system iFlow, jak działa i jakie daje korzyści.

12.25 – 12.45

Przerwa na kawę

12.45 – 13.30

Nawiewniki, kratki – programy doborowe 

Joanna Halibart – Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz CFD;  
Tomasz Wicher – Manager ds. Standaryzacji Produktu 

 

 • jak korzystać z programu doborowego nawiewników/wywiewników w praktyce,
 • jak korzystać z programu doborowego kratek wentylacyjnych w praktyce, 
 • na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy doborze nawiewników/kratek wentylacyjnych,
 • jak samodzielnie przeprowadzić dobór elementów nawiewnych/wywiewnych.

  * Zajęcie w formie warsztatowej - od uczestników wymagamy komputerów.

13.35 – 14.20

System SMAYLAB®, Elixair i pomieszczenia wymagające gradacji ciśnień i czystości 

Zbigniew Kowalski – Inżynier Automatyk, Dział Rozwoju Produktu 

 • jak spełnić wymagania norm PN-EN14175-6 w zakresie sterowania pracą dygestoriów,
 • elementy składowe systemu SmayLab, 
 • sterowanie gradacją ciśnienia w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz szpitalnych, 
 • komunikacja SmayLab  z systemem BMS,  
 • jak zadbać o jakość powietrza w pomieszczeniach - czyli co warto wiedzieć o stężeniu CO2 i oczyszczaniu powietrza wykorzystując ELIXAIR – kanałowy nanofiltr elektrostatyczny,  
 • jakie są standardy projektowe – czyli najważniejsze wytyczne w pigułce.

14.20 – 15.00

Lunch

15.00 – 15.45

Zwiedzanie hali produkcyjnej / Pokaz montażu, uruchomienia i serwisowania urządzeń ppoż.

Tomasz Sajdak i Przemysław Mastela

SMAY Sp. z o.o.

Podłęże 678, 32-003 Podłęże

* Organizator zastrzega sobie prawo, by odmówić rejestracji osobom, które zgłoszą się po przekroczeniu maksymalnej liczby uczestników, a także reprezentantom firm stanowiących bezpośrednią konkurencję SMAY.